Eigarar

Eigarane i selskapet er kommunane Sveio, Bømlo, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Tysnes og Fusa, samt fleire bedrifter og privatpersonar i sunnhordlandsregionen. Aksjekapitalen til Sunnhordlandsambandet AS er på 1 349 000 kroner, fordelt på 1 349 aksjar. Den enkelte aksje er pålydande kr. 1000,-.