Generalforsamling

Det vert kalla inn til ordinær Generalforsamling i Sunnhordlandsambandet AS, tysdag 6. juni 2017, kl. 16.00.

Generalforsamlinga vert halde i Kommunehuset i Uggdal.

Saker til handsaming må vere innsendt styret innan 26. mai.

Dokument til Generalforsamling:


Sjå her kvifor Sunnhordlandsambandet går for sørleg kryssing av Langenuen.